Общи условия

Условия за поръчка на електронен магазин или уеб сайт.

Предлагаме изработка на уебсайтове и електронни магазини със система за управление на съдържанието (CMS).

На всеки потенциален клиент правим безплатно нов уебсайт или електронен магазин и му даваме достъп да тества софтуерът ни за определен период от време. По време на тестовия период клиентът има възможност да тества всички функционалности на софтуера. С разговор по телефон (или онлайн през Teams, Meet, Zoom) обясняваме на клиента как да използва системата за управление на съдържанието за да може да създава сам нови страници, артикули, да въвежда текст и снимки, да сменя паролата си и т.н. Разговорът обикновено отнема около един час.

Когато клиентът реши, че софтуерът отговаря на неговите нужди и очаквания, той ни информира и ние му изпращаме про-форма фактура за плащане на хостинг и домейн за срок от една година.

С плащане на про-форма фактурата клиентът се съгласява, че е тествал софтуера и той работи според изискванията му.

След получаване на плащането:
- ние създаваме реалния уебсайт или електронен магазин и можем да преместим цялата информация от тестовия, за да не се въвежда отново;
- настройваме слйдера на началната страница с подходящи снимки и текстове според желанията на клиента;
- създаваме страници с политики за бисквитки(cookies) и защита на личните данни;
- след като клиента ни уведоми, че е качил достатъчно информация и сайтът му е вече готов за посещения, ние правим начално популяризиране и информираме клиента какво да прави в бъдеще за да продължи с популяризирането;

ПОДДРЪЖКА:

В рамките на годишна такса за хостинг ние предоставяме възможността клиентът сам да редактира и развива сайта си чрез Система за управление на съдържанието (CMS).

Онлайн магазините и уеб сайтовете нямат ограничение в броя на страниците и артикулите.

Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете и електронните магазини на нашите клиенти и можем да спрем работата им по всяко време ако това бъде поискано от властите в България или ЕС, съдържанието е незаконно или е против добрия морал и обществени ценности, без да дължим никакви обезщетения на клиента за спирането.

Ние не отговаряме за нефункциониране на уебсайтовете или електронните магазини, породено от неплащане на годишната такса.

Ние се грижим за функционалността на CMS и отговаряме на въпроси свързани с използването и.

Ние не носим никаква отговорност за щети или пропуснати ползи на наши клиенти, свързани с работата на уебсайтовете и електронните магазини закупени от нас.

Не предлагаме достъп до cPanel или друг административен панел за управление на хостинга. Клиентите ни могат да ползват само системата за управление на съдържанието (CMS), която са изпробвали по време на тестовия период.

Софтуерният код и функционалността на Системата за управление съдържанието на онлайн магазините и интернет сайтовете, които предлагаме, са изключителна наша собственост.

Ако клиентът реши, че иска да преустанови работата на уебсайта или електронния магазин преди изтичане на годишната такса ние не можем да върнем или възстановим годишната такса нито в пълен, нито в частичен размер.

Ако клиентът пожелае да получи базата данни с артикулите и папката със снимките от онлайн магазина или сайта си, то това трябва да стане преди изтичане на годишното плащане. Ако годишното плащане не е изтекло ние ще експортираме таблици с видовете артикули в CSV формат, ще ги запишем на преносим носител заедно със снимките и ще ги предадем или изпратим на клиента за негова сметка.

Ако клиентът реши, че иска да прехвърлим собствеността върху домейна, за който ни е платил ние сме длъжни да направим това безплатно, но само ако годишната такса за домейна ни е платена от клиента и домейнът е активен.