НАРЕДБА №18 и СУПТО

Промените в Наредба 18 не Ви засягат ако приемате плащания САМО по банков път или чрез ППП(пощенски паричен превод) от лицензиран оператор (като Български Пощи, Еконт или Спиди).

Ако приемате каквито и да било плащания в брой или с обикновен Наложен платеж, то Вашето ФУ(фискално устройство) трябва да работи според новите разпоредби в Наредба 18 и да подава данни в НАП за всяка издадена бележка в момента на нейното издаване. Също така трябва да си регистрирате онлайн магазина чрез приложение 33 от Наредба 18, което се подава онлайн в НАП с Вашия електронен подпис.

Ако в търговския си обект ползвате СУПТО(софтуер за управление на продажбите в търговски обект) или ИАСУТД(интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност) то тогава трябва ръчно да въвеждате поръчките направени през нашия онлайн магазин в съответния софтуер (вижте рисунка Вариант 2: Е-търговецът използва СУПТО по-надолу на тази страница).

Нашият софтуер не позволява онлайн плащания, издаване на касови бонове/фактури, интеграция с куриерски системи и не позволява поддръжка на складови наличности. Нашият софтуер само препраща поръчките направени от разстояние към собственика на онлайн магазина под формата на имейл съобщения. Поради тези причини нашият софтуер НЕ Е СУПТО и не подлежи на лицензиране според изискванията на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговския обект).

Нашият софтуер е ЕМ което е: „Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние"


Собственик на онлайн магазин създаден чрез нашия софтуер, който приема плащания в брой или чрез обикновен Наложен платеж трябва да изпълни следните изисквания на НАП:1. Да използва фискално устройство от одобрен тип.

2. Първоначално събиране на данни от НАП
На първо място, всички лица, които извършват продажби чрез ЕМ, трябва да подадат по електронен път в НАП актуална информация за дейността си(чрез подаване на приложение №33). Търговците, които продават през ЕМ преди влизането в сила на новите правила, трябва да декларират срок до 29 март 2019г. данни относно ЕМ, собственика на домейна, доставчика на хостинг услуги и лицата, които осъществяват техническата поддръжка на сайта. Освен това се дава информация за това къде се съхранява базата данни на софтуера на ЕМ.
Ние изпращаме на нашите клиенти информацията, нужна за попълване на това приложение. Приложението се подава онлайн в НАП с електронен подпис.

3. Срокове за съхранение на данни от ЕМ
Наредбата предвижда съхраняването на цялата информация, създавана от софтуера на електронния магазин, като тя обхваща както текущата база данни, така и архивните ѝ копия. По отношение на срока за съхранение чл.52н от Наредбата определя прилагането на сроковете по чл.38, ал.1 ДОПК. Това означава, че всички данни, събирани за купувачите и осъществените през ЕМ продажби, трябва да бъдат задължително съхранявани в срок до 5 години след изтичане на давностния срок за съответното публично задължение, което пораждат. Освен ако по закон не е предвиден по-дълъг срок (напр. за съхранение на счетоводни регистри и финансови отчети срокът е 10 години).
Нашият софтуер е настроен да пази пълната информация за поръчките минимум 5 години.


4. Последващо събиране на данни при проверки
Според наредбата, тази информация не само трябва да бъде съхранявана в срок, но и при проверка на НАП да бъде предадена на контролните органи. За бъде това възможно, информацията от ЕМ трябва да се съхранява във вид, който позволява експорт и копиране на базата данни във всеки момент. Това изискване важи за лицата, които продават стоки и услуги през чужда платформа-ЕМ. За да могат те да го изпълнят обаче, самата платформа трябва да позволява на отделния търговец да извлече база данни с цялата информация за осъществените от него продажби в необходимия вид.
С нашия софтуер можете във всеки един момент да експортирате пълната информация за поръчките за произволен период от време.

==============================================

Онлайн магазин направен с нашия софтуер може да се ползва от фирма, която използва в търговските си обекти СУПТО(Софтуер за управление на продажбите в търговския обект) само ако търговецът въвежда ръчно поръчките получени по имейл в СУПТО (вижте Вариант 2, нарисуван отдолу във файл публикуван на сайта на НАП).

За да не звучим голословно моля вижте отдолу линкове с информация, които намерихме при нашите проучвания по въпроса с онлайн магазините и къде точно попада нашия софтуер в изброените в тях сценарии:

PDF файл на сайта на НАП "Схеми е-магазини – СУПТО"
Където нашият софтуер попада в следната точка:
Схема е-магазин НАП

______________________________________________

https://supto.bg/2019/05/08/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2/
на този адрес в точка II можете да прочетете какви са правилата за импорт в СУПТО на данни за продажба от други източници, които не са СУПТО(какъвто е нашия софтуер).______________________________________________

https://gglaw.bg/elektronen-magazin-danni/ където точно е обяснена разликата между СУПТО(софтуер за управление на продажбите в търговския обект) и ЕМ(„Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние).

login