Изработка на уеб базиран софтуер

Ние можем да изработим или да ви помогнем да създадете задание за изработка на уеб базиран софтуер. Подобен софтуер се прави с цел да се автоматизира голяма по обем и еднотипна работа.

При добро планиране и изработка подобен софтуер може да освободи голям човешки ресурс, който преди автоматизацията е зает да извършва еднообразни операции.

Случаите, в които би могло да се ползва автоматизация включват:

- когато извършвате еднообразни действия в Ексел. Операциите, извършвани от ваши служители могат да се автоамтизират. Операциите ще се извършват за секунди вместо за часове и то без човешки грешки;

- когато изпращате ръчно еднообразни имейли до ваши клиенти или доставчици. Например генерирането на фактури в PDF формат и изпращането им на клиентски имейли може да се автоматизира;

- уеб базиран софтуер може да ви изпраща имейл съобщения при определени събития. Софтуерът може да се свърже с произволна ваша система и да получи информация за някакви създадени записи, да ги провери и при определени условия да ви изпрати имейл за да ви информира, че нещо неочаквано се е случило. Например: уеб софтуерът получава информация за въведените комисионни в прифилите на клиентите ви - ако даден комисион не отговаря на очакваните стойности софтуерът ще ви изпрати имейл за да ви предупреди. Втори пример: софтуерът получава информация за датите, на които изтичат договорите с ваши клиенти и ви изпраща имейли да речем 60 и/или 30 дни преди да изтекат;

- всякакъв вид дейност, която извършват ваши служтели ръчно и може да се опише логически в алгоритъм може да се автоматизира.login