Условия за поръчка на онлайн магазин или уеб сайт.

Предлагаме онлайн магазини и сайтове със система за управление на съдържанието (CMS), подходяща дори за хора с по-скромни компютърни умения.

На всеки потенциален клиент предлагаме тестов онлайн магазин или уеб сайт за нефиксиран период от време, в който клиентът има възможност да тества всички функсионалности на нашия софтуер. С разговор по телефон, Viber, Skype или някакъв друг канал обясняваме на клиента как да използва системата за управление на съдържанието за да може да създава сам нови страници, падащи менюта, артикули, да въвежда текст и снимки, да сменя паролата си и т.н. Разговорът обикновено отнема около един час.

Оставяме клиентът да тества софтуера колкото време му е необходимо за да разбере дали работи според очакванията му.

Когато клиентът реши, че софтуерът отговаря на неговите нужди и очаквания, той ни информира и ние му изпращаме про-форма фактура за плащане на хостинг и домейн за срок от една година.

С плащане на про-форма фактурата клиентът се съгласява, че е тествал софтуера и той работи според изискванията му.

След получаване на плащането:
- ние създаваме реалния онлайн магазин или уеб сайт и можем да преместим всякаква информация от тестовия ако по време на тестовете клиентът е въвел някаква информация, за да не я въвежда наново;
- правим образи за фон на сайта, на заглавната лента и на долната лента, настройваме цветовете за фон и шрифт. Това се прави на база проект или идея на клиента, като могат да се използват негови образи за фон, заглавна лента и други ако отговарят на техническите изисквания за това;
- помагаме на клиента за написването на политиките му за бисквитки и защита на личните данни;
- след като клиента ни уведоми, че е качил достатъчно информация и можем да популяризираме магазина или сайта, ние правим начално популяризиране и информираме клиента какво може да прави в бъдеще за да продължи с популяризирането;

ПОДДРЪЖКА:

В рамките на годишна такса за хостинг ние предоставяме възможността клиентът сам да редактира и развива сайта си чрез Система за управление на съдържанието (CMS).

Онлайн магазините и уеб сайтовете нямат ограничение в броя на страниците и артикулите.

Ние не носим отговорност за съдържанието на онлайн магазинът или сайтът и можем да спрем работата му по всяко време ако това бъде поискано от властите в България или ЕС, съдържанието му е незаконно или е против добрия морал и обществени ценности, без да дължим никакви обезщетения на клиента за спирането.

Ние не отговаряме за нефункциониране на онлайн магазина или уеб сайта, породено от неплащане на годишната такса.

Ние се грижим за функционалността на CMS и отговаряме на въпроси свързани с използването и.

Ние не носим никаква отговорност за щети или пропуснати ползи на наши клиенти, свързани с работата на онлайн магазините или уеб сайтовете, закупени от нас.

Не предлагаме достъп до cpanel или друг панел за управление на хостинга. Клиентите ни могат да ползват само системата за управление на съдържанието (CMS), която са изпробвали по време на тестовия период.

Софтуерният код и функционалността на Системата за управление съдържанието на онлайн магазините и интернет сайтовете, които предлагаме, са изключителна наша собственост.

Ако клиентът реши, че иска да преустанови работата на онлайн магазина или сайта преди изтичане на годишната такса ние не можем да върнем или възстановим годишната такса нито в пълен, нито в частичен размер.

Ако клиентът пожелае да получи базата данни с артикулите и папката със снимките от онлайн магазина или сайта си, то това трябва да стане преди изтичане на годишното плащане. Ако годишното плащане не е изтекло ние ще експортираме таблици с видовете артикули в CSV формат, ще ги запишем на преносим носител заедно със снимките и ще ги предадем или изпратим на клиента срещу допълнителна цена равна на годишната такса.

Ако клиентът реши, че иска да прехвърлим собствеността върху домейна, за който ни е платил ние сме длъжни да направим това безплатно, но само ако годишната такса за домейна ни е платена от клиента и домейнът е активен.


login